EMOTION REGULATION GROUP THERAPY PÅ ALERIS

Under våren anlitas vi för att hålla en grupp för vuxna med självskadebeteenden på Aleris öppenvårdspsykiatriska specialistmottagning i Lund. Modellen heter ERGT, Emotion Regulation Group Therapy.  ERGT är en amerikansk behandlingsmodell från början, introducerad i Sverige genom Nationella självskadeprojektet. Modellen bygger på nyare former av KBT som DBT och ACT, men även grundforskning om känslor. ERGT är ett försök att erbjuda en kortare behandlingsform till personer som vanligtvis har svårt att få tillgång till kvalificerad vård, då behoven är omfattande vilket inte sällan leder till långa väntetider. Livia har arbetat med modellen sedan den lanserades i Sverige 2014 och vi hoppas kunna erbjuda ERGT inom ytterligare verksamheter i framtiden.