Nytt på Nerv: Vänskapsverkstan

Goda relationer får oss att leva längre och de får oss att vilja leva längre. Stöd för det går att finna i erfarenheter många av oss bär på, men också i vetenskapliga studier. Bilden klarnar allt mer – social kontakt och goda relationer är lika avgörande för vår hälsa som exempelvis kost och motion. På Nerv följer vi forskningen inom området med stort intresse, inte minst då vår nyaste psykologkollega Frida Andersson är medförfattare till en bok om hur man kan stärka vänskap som kommer ut 2021 via Natur & Kultur.

Samtidigt som vänskap visat sig vara så viktigt har ämnet fått förvånansvärt lite uppmärksamhet. Vi på Nerv har som ambition att vara en drivande kraft i att förändra det och ge vänskap dess välförtjänta plats i rampljuset. Framöver kommer vi, med Frida och Robin i spetsen, lansera projektet Vänskapsverkstan med fokus på att sprida kunskap, inspiration och vetenskapligt grundade strategier för att utveckla och upprätthålla goda vänskapsrelationer. 

Håll ögonen öppna efter vad som komma skall!