KBT-HANDLEDNING NEDSATT KOSTNAD 2019

Tre av våra handledare genomgår just nu handledar- och lärarutbildning i psykoterapi med inriktning KBT vid Linköpings Universitet.

Vi kan därför under 2019 erbjuda kvalificerad KBT-handledning till rabatterat pris. Handledningen filmas och handledaren får i sin tur ”handledning på handledningen” vid Linköpings Universitet. Handledningen kan ske enskilt eller i grupp. Arvodet rabatteras med 25%.

Vi är godkända som handledare inom vårdval psykoterapi och handleder även inom bland annat primärvård, behandlingshem, företagshälsovård psykiatri och statliga myndigheter. Hör av dig direkt om du är intresserad.

Ladda ner en beskrivning av våra handledningsområden: HANDLEDNING NEDSATT KOSTNAD 2019