Om oss

Vi som jobbar på Nerv är alla legitimerade psykologer och psykoterapeuter med lång erfarenhet i yrket. Vi arbetar med utbildning och handledning samt tar emot individer och par på mottagningen på Stora Nygatan. Hör av dig direkt till någon av oss på uppgifterna nedan eller till info@nervimalmo.se.

Malin Beyer – Verksamhetschef

leg. psykolog. leg. psykoterapeut samt handledare och lärare i psykoterapi med inriktning KBT

malin@nervimalmo.se

0733-520278

Malin har de senaste åren inriktat sig på arbetslivets psykologi och har stor erfarenhet av behandling vid stress- och utmattningsproblematik och grupp- och organisationsutveckling. Malin är legitimerad psykolog sedan 2002 och har hela sitt yrkesliv arbetat med psykologisk behandling och handledning, både med fokus på vuxna, barn och familjer.

Robin Frostensson – Mottagningsansvarig

leg. psykolog

robin@nervimalmo.se

0793-331427

Robin är legitimerad psykolog och erbjuder behandling av psykisk ohälsa med hjälp av kognitiv beteendeterapi. För tillfället går han även en tvåårig vidareutbildning för att bli certifierad inom Metakognitiv terapi (MCT). Robin har god vana av att behandla tvångsproblematik, olika ångesttillstånd och depression. Tidigare har Robin arbetat inom den specialiserade psykiatrin, med behandling och stödinsatser riktat mot familjer och unga.

Livia Petri

leg. psykolog, leg. psykoterapeut och handledare samt lärare i psykoterapi med inriktning KBT

livia@nervimalmo.se

0733-520332

Livia handleder inom myndigheter, vård och näringsliv samt undervisar på universitet och inom andra verksamheter. Livia tar även emot individer och par i terapi på mottagningen. Hon är legitimerad psykolog sedan 2005 och har sedan dess arbetat med psykologisk behandling och handledning inom offentlig och privat vård.

Henrik Åstrand Freidlitz

leg. psykolog, specialist i klinisk psykologi, leg. psykoterapeut samt handledare och lärare i psykoterapi med inriktning KBT

henrik@nervimalmo.se

0733-676452

Henrik handleder och undervisar i KBT och annan praktiskt användbar psykologi inom vård, myndigheter och universitet. Han är också synlig i ett flertal sammanhang som expert på psykologi inom näringslivet. Som klinisk psykolog har Henrik utrett och behandlat alla typer av psykisk ohälsa i primärvården och öppenvårdspsykiatrin. Han tar i dagsläget emot par och individer ett par dagar i veckan för KBT. Henrik är medförfattare till en bok om att hantera etisk stress och är en av personerna bakom projektet etiskstress.se

Johanna Eriksson

leg. psykolog. leg. psykoterapeut samt handledare och lärare i psykoterapi med inriktning KBT

johanna@nervimalmo.se

0703-489548

Johanna är legitimerad psykolog sedan 2002 och har sedan dess arbetat inom öppenvårdspsykiatrin och i privat verksamhet. Hon har stor erfarenhet av att arbeta med bedömning, KBT-behandling och handledning av blandad psykisk ohälsa såsom depressioner och olika former av ångesttillstånd. Hon har även specialiserat sig på neuropsykiatriska diagnoser, främst ADHD. Johanna har även arbetet med KBT-behandling inom vårdvalet och har intresse och kunskap inom området stress och utmattning. Vidare har hon stor erfarenhet av arbete med känslofokuserad KBT och behandling med Unified Protocol, där mindfulness och acceptans är viktiga inslag.

Johanna tar emot patienter inom ramen för eget avtal med Region Skåne avseende vårdval psykoterapi.

Frida Bern Andersson

leg. psykolog

frida@nervimalmo.se

Frida är legitimerad KBT-inriktad psykolog som kan hjälpa dig med stressrelaterad ohälsa, ångestproblematik (generaliserad oro, paniksyndrom, tvångssyndrom, hälsoångest och social fobi) samt depression. Parallellt med sitt arbete på mottagningen vidareutbildar hon sig för att bli certifierad inom Metakognitiv terapi (MCT). Frida har även ett starkt intresse för relationspsykologi och är en av medförfattarna till boken “Länge leve vänner”, en populärvetenskaplig bok på temat vänskap.

Hanna Vad Jensen

leg. psykolog

hanna@nervimalmo.se

0760-338756

Hanna är legitimerad psykolog och arbetar med kognitiv beteendeterapi (KBT). Hon har tidigare arbetat inom specialistpsykiatrin för vuxna, och har erfarenhet av behandling och bedömning av alla typer av psykisk ohälsa. Hanna kan bland annat hjälpa dig med behandling av olika typer av ångesttillstånd, depression, tvångsproblematik och stressrelaterad ohälsa.

Victor Nilsson

leg. psykolog

victor@nervimalmo.se

0760-213629

Victor är legitimerad psykolog och arbetar med KBT. Victor har tidigare arbetat inom specialistpsykiatrin för vuxna. Han har erfarenhet av bedömning och behandling av alla typer av psykisk ohälsa men är särskilt intresserad av att arbeta med ångest och oro.

Maja Svärd

Leg. psykolog

maja@nervimalmo.se

0793-481936

Maja är legitimerad psykolog och erbjuder behandling av psykisk ohälsa med hjälp av kognitiv beteendeterapi (KBT) och kan bland annat hjälpa dig med ångesttillstånd, depression, stressrelaterad ohälsa, och tvångsproblematik. Maja har tidigare arbetat inom specialistpsykiatrin, med erfarenhet inom DBT (dialektisk beteendeterapi) och behandling av barn och unga. Fram till idag har Maja arbetat med både individer och gruppbehandlingar med fokus på medveten närvaro, känsloreglering och relationsfärdigheter.