Om oss

Vi som jobbar på Nerv är alla legitimerade psykologer och psykoterapeuter med lång erfarenhet i yrket.

Livia Petri

leg. psykolog, leg. psykoterapeut med inriktning kognitiv beteendeterapi

livia@nervimalmo.se

0733-520332

Livia är legitimerad psykolog sedan 2005 och har sedan dess arbetat med psykologisk behandling med fokus på vuxna, barn och familjer. Hon har de senaste åren arbetat allt mer med handledning och undervisning. Livia har inriktat sig mot psykologiska processer i arbetsgrupper, samt metodutveckling. Livia har arbetat specialiserat med personer med ätstörningsproblematik.

Henrik Freidlitz

leg. psykolog, specialist i klinisk psykologi, leg. psykoterapeut med inriktning kognitiv beteendeterapi

henrik@nervimalmo.se

0733-676452

Henrik har utrett och behandlat alla typer av psykisk ohälsa i primärvården och öppenvårdspsykiatrin. Han har också fokuserat på tillämpning av psykologisk kunskap i organisationer och på beteendeförändring i en rad sammanhang. Henrik har stor erfarenhet av handledning och undervisning i exempelvis beteendeanalys. Han är legitimerad psykolog sedan 2009.

Malin Beyer

leg. psykolog. leg. psykoterapeut med inriktning kognitiv beteendeterapi

malin@nervimalmo.se

0733-520278

Malin har de senaste åren inriktat sig på arbetslivets psykologi och har stor erfarenhet av behandling vid stress- och utmattningsproblematik och grupp- och organisationsutveckling. Malin är legitimerad psykolog sedan 2002 och har hela sitt yrkesliv arbetat med psykologisk behandling och handledning, både med fokus på vuxna, barn och familjer.

Johanna Eriksson

leg. psykolog. leg. psykoterapeut med inriktning kognitiv beteendeterapi

johanna@nervimalmo.se

0703-489548

Johanna är legitimerad psykolog sedan 2002 och har sedan dess arbetat inom öppenvårdspsykiatrin och i privat verksamhet. Hon har stor erfarenhet av att arbeta med bedömning, KBT-behandling och handledning av blandad psykisk ohälsa såsom depressioner och olika former av ångesttillstånd. Hon har även specialiserat sig på neuropsykiatriska diagnoser, främst ADHD. Johanna har även arbetet med KBT-behandling inom vårdvalet och har intresse och kunskap inom området stress och utmattning. Vidare har hon stor erfarenhet av arbete med känslofokuserad KBT och behandling med Unified Protocol, där mindfulness och acceptans är viktiga inslag.

Lisa Bengtsell

leg. psykolog, specialist i klinisk psykologi

lisa@nervimalmo.se

0760-179580

 

Lisa erbjuder utredning och behandling av psykisk ohälsa samt funktionsvarianter. Hon ger även handledning och utbildning inom psykologisk hälsa och ohälsa. Inriktning kognitiv beteendeterapi.