Om oss

Vi som jobbar på Nerv är alla legitimerade psykologer och psykoterapeuter med lång erfarenhet i yrket. Vi arbetar med utbildning och handledning samt tar emot individer och par på mottagningen på Stora Nygatan. Hör av dig direkt till någon av oss på kontaktuppgifterna längst ned på sidan eller genom att skicka ett mail till info@nervimalmo.se.

Om du har frågor om psykologisk behandling eller vill undersöka möjligheten till psykologkontakt, kontakta oss i första hand via e-tjänsterna på 1177Här har du även möjlighet att bifoga en remiss från din vårdcentral.

Har du en pågående behandling sker kontakten med din psykolog via vårt säkra system. Du får ett mail när du har ett nytt meddelande att läsa och loggar in med ditt Bank-Id. Det är viktigt att du loggar in och läser dina meddelanden, det kan till exempel handla om en avbokning om din psykolog blivit sjuk.

Vår mottagning ligger centralt på Stora Nygatan 40 i Malmö.

 

Malin Beyer – Verksamhetschef

leg. psykolog. leg. psykoterapeut samt handledare och lärare i psykoterapi med inriktning KBT

malin@nervimalmo.se

0733-520278

Malin handleder i många olika verksamheter inom myndigheter, universitet, vård och i näringslivet. Malin arbetar också med terapi på mottagningen både för par och individer som söker privat. Hon är legitimerad psykolog sedan 2002 och har hela sitt yrkesliv arbetat med psykologisk behandling och handledning.

Fanny Lundvik – Mottagningsansvarig

Leg. psykolog

fanny@nervimalmo.se

076-0338756

Fanny är legitimerad psykolog och erbjuder behandling av psykisk ohälsa med hjälp av kognitiv beteendeterapi (KBT) och kan bland annat hjälpa dig med ångesttillstånd, depression, stressrelaterad ohälsa och tvångsproblematik. Fanny har lång erfarenhet av arbete med KBT inom primärvården. Hon är även utbildad MCT-terapeut, certifierad av MCT-institutet (MCTI™ Registered Therapist).

Robin Frostensson Myhr (föräldaledig)

leg. psykolog

robin@nervimalmo.se

0793-331427

Robin är legitimerad psykolog och erbjuder behandling av psykisk ohälsa med hjälp av kognitiv beteendeterapi. Han arbetar huvudsakligen utifrån Metakognitiv terapi och är certifierad av MCT-institutet (MCTI™ Registered Therapist). Robin har god vana av att behandla olika ångesttillstånd, tvångssyndrom och depression. Tidigare har Robin arbetat inom den specialiserade psykiatrin, med behandling och stödinsatser riktat mot familjer och unga.

Livia Petri

leg. psykolog, leg. psykoterapeut, specialistpsykolog och handledare samt lärare i psykoterapi med inriktning KBT

livia@nervimalmo.se

0733-520332

Livia handleder inom myndigheter, vård och näringsliv samt undervisar på universitet och inom andra verksamheter. Livia tar även emot individer och par i terapi på mottagningen. Hon är legitimerad psykolog sedan 2005 och har sedan dess arbetat med psykologisk behandling och handledning inom offentlig och privat vård.

Henrik Åstrand Freidlitz

leg. psykolog, specialist i klinisk psykologi, leg. psykoterapeut samt handledare och lärare i psykoterapi med inriktning KBT

henrik@nervimalmo.se

0733-676452

Henrik handleder och undervisar i KBT och annan praktiskt användbar psykologi inom vård, myndigheter och universitet. Han är också synlig i ett flertal sammanhang som expert på psykologi inom näringslivet. Som klinisk psykolog har Henrik utrett och behandlat alla typer av psykisk ohälsa i primärvården och öppenvårdspsykiatrin. Han tar i dagsläget emot par och individer ett par dagar i veckan för KBT. Henrik är medförfattare till en bok om att hantera etisk stress och är en av personerna bakom projektet etiskstress.se

Johanna Eriksson

leg. psykolog. leg. psykoterapeut samt handledare och lärare i psykoterapi med inriktning KBT

johanna@nervimalmo.se

0703-489548

Johanna är legitimerad psykolog sedan 2002 och har sedan dess arbetat inom öppenvårdspsykiatrin och i privat verksamhet. Hon har stor erfarenhet av att arbeta med bedömning, KBT-behandling och handledning av blandad psykisk ohälsa såsom depressioner och olika former av ångesttillstånd. Hon har även specialiserat sig på neuropsykiatriska diagnoser, främst ADHD. Johanna har även arbetet med KBT-behandling inom vårdvalet och har intresse och kunskap inom området stress och utmattning. Vidare har hon stor erfarenhet av arbete med känslofokuserad KBT och behandling med Unified Protocol, där mindfulness och acceptans är viktiga inslag. Johanna tar emot patienter inom ramen för eget avtal med Region Skåne avseende vårdval psykoterapi.

Frida Bern

leg. psykolog

frida@nervimalmo.se

0793-255764

Frida är legitimerad KBT-inriktad psykolog som kan hjälpa dig med stressrelaterad ohälsa, ångestproblematik (generaliserad oro, paniksyndrom, tvångssyndrom, hälsoångest och social fobi) samt depression. Hon arbetar huvudsakligen utifrån Metakognitiv terapi och är certifierad av MCT-institutet (MCTI™ Registered Therapist) Frida har även ett starkt intresse för relationspsykologi och är en av medförfattarna till boken “Länge leve vänner”, en populärvetenskaplig bok på temat vänskap.

Hanna Vad Jensen

leg. psykolog

hanna@nervimalmo.se

0760-269567

Hanna är legitimerad psykolog och arbetar med kognitiv beteendeterapi (KBT). Hon har tidigare arbetat inom specialistpsykiatrin för vuxna, och har erfarenhet av behandling och bedömning av alla typer av psykisk ohälsa. Hanna kan bland annat hjälpa dig med behandling av olika typer av ångesttillstånd, depression, tvångsproblematik och stressrelaterad ohälsa.

Victor Nilsson

leg. psykolog

victor@nervimalmo.se

0760-213629

Victor är legitimerad psykolog och arbetar med KBT. Victor har tidigare arbetat inom specialistpsykiatrin för vuxna. Han har erfarenhet av bedömning och behandling av alla typer av psykisk ohälsa men är särskilt intresserad av att arbeta med ångest och oro.

Ebba Lundhgren

Leg. psykolog

ebba@nervimalmo.se

Ebba är legitimerad psykolog och arbetar med kognitiv beteendeterapi (KBT). Hon har tidigare arbetat med vårdvalet och inom specialistpsykiatrin för vuxna och har erfarenhet av bedömning och behandling av alla former av psykisk ohälsa. Ebba kan bland annat hjälpa dig med olika typer av ångestproblematik, depression, tvång och stressrelaterad ohälsa.