HANDLEDNING AV PEDAGOGER PÅ GLOKALA FOLKHÖGSKOLAN

Vi arbetar med handledning i olika typer av organisationer. Det är särskilt roligt med uppdrag i verksamheter som som skiljer sig från vår egen yrkesmässiga vardag. Under vintern har vi exempelvis erbjudit handledning till pedagogerna på Glokala folkhögskolans etableringskurs. Det är en alternativ undervisningsform med målsättning att hjälpa deltagarna till etablering i det svenska samhället. Handledning kan vara ett sätt att bli bättre i yrket, förstå specifika problemområden eller bli bättre på att hantera svåra situationer. Kontakta oss för en lösning som passar din arbetssituation.