FÖRELÄSNINGSSERIE FÖR BOENDESTÖDJARE

Vi har under hösten och våren haft den stora glädjen att bidra till en utbildning för boendestödjare om att förstå och bemöta psykisk ohälsa. Utbildningen arrangeras av Integrerad Närsjukvård i Malmö, InM.

Vi från NERV har föreläst ett tiotal halvdagar om bland annat KBT, beteendeanalys, ångesttillstånd, personlighetssyndrom, motiverande samtal, bemötande i svåra situationer och självomhändertagande.

Tveka inte att höra av dig om du skulle önska fördjupning inom psykologi, psykologisk behandling! Vi erbjuder både färdiga och skräddarsydda utbildningar samt praktiskt inriktad handledning.