etiskstress.se

Nu lanserar vi projektet och hemsidan etiskstress.se tillsammans med våra samarbetspartners Prodest AB.

I många verksamheter ställs medarbetare och ledning dagligen inför etiskt svåra situationer. Det kan handla om prioriteringar, myndighetsutövning eller uppgifter som krockar med personliga övertygelser.

Vi lär ut konkreta verktyg för att hantera etisk stress och för att underlätta för medarbetaren att agera mer effektivt i etiskt stressade situationer. Läs mer om STOPP-modellen som är vår utgångspunkt i arbetet med etiskt problematiska situationer.