Erik Andersson om tvång vid autism i Göteborg

Erik Andersson, leg. psykolog och forskare vid Karolinska Institutet

MÅNDAG 19 NOVEMBER 2018 09:00-16:00

Fokus kommer att ligga kring utmaningar i bedömning och psykologisk behandling av tvång hos personer med autismspektrumstörning:

Vilken typ av anpassning krävs när vi behandlar OCD hos en person med autism?

Hur särskiljer vi OCD från autistisk inflexibilitet och ritualer?

När ska vi behandla och när ska vi avstå?

Prognos, hur långt kan vi komma?

Målgrupp: Du som träffar på den aktuella patientgruppen i ditt kliniska arbete.
Tid och plats: Måndag 19 november Chalmers Konferens
Kostnad: 2150:- plus moms. Om tre eller fler anmäls från samma arbetsplats ges 15 % rabatt. Lunch samt fika för- och eftermiddag ingår i anmälningsavgiften.
Anmälan: Välkommen med anmälan till info@nervimalmo.se