KBT-HANDLEDNING 2019

Tre av våra handledare genomgår just nu handledar- och lärarutbildning i psykoterapi med inriktning KBT vid Linköpings Universitet. Vi kan därför under 2019 erbjuda kvalificerad KBT-handledning till fler. Handledningen filmas och handledaren får i sin tur ”handledning på handledningen” vid Linköpings Universitet. Handledningen

En crash course i suicidologi på Malmö Stadsteater

Årets sista större uppdrag var något alldeles särskilt. Henrik blev inbjuden att prata med ensemblen och Suzanne Osten inför Malmö Stadsteaters uppsättning av ett "Ett självmords anatomi". Det blev en crash course i suicidologi men framför allt ett engagerande samtal om triggervarningar, epigenetik

etiskstress.se

Nu lanserar vi projektet och hemsidan etiskstress.se tillsammans med våra samarbetspartners Prodest AB. I många verksamheter ställs medarbetare och ledning dagligen inför etiskt svåra situationer. Det kan handla om prioriteringar, myndighetsutövning eller uppgifter som krockar med personliga övertygelser. Vi lär ut konkreta verktyg

FÖRSTÅ OCH BEMÖTA PSYKISK OHÄLSA 10-11 APRIL 2019

Tillsammans med Integrerad Närpsykiatri i Malmö arrangerar vi två dagar om att förstå och bemöta psykisk ohälsa. Vi riktar oss till dig som möter människor i ditt vardagliga yrkesliv. Förstå psykisk ohälsa bättre och få tillgång till praktiska verktyg för bemötande genom att

Föreläsningssäsongen fortsätter

Livia och Henrik höll idag för andra gången en halvdag om substansbruk i samband med de vanligaste psykiatriska tillstånden för personliga ombud i Malmö stad. Föreläsningssäsongen har verkligen varit späckad för Nerv! Undervisning om behandling av ångesttillstånd på universitetet och sex halvdagsseminarieserier för