etiskstress.se

Nu lanserar vi projektet och hemsidan etiskstress.se tillsammans med våra samarbetspartners Prodest AB. I många verksamheter ställs medarbetare och ledning dagligen inför etiskt svåra situationer. Det kan handla om prioriteringar, myndighetsutövning eller uppgifter som krockar med personliga övertygelser. Vi lär ut konkreta verktyg

FÖRSTÅ OCH BEMÖTA PSYKISK OHÄLSA 10-11 APRIL 2019

Tillsammans med Integrerad Närpsykiatri i Malmö arrangerar vi två dagar om att förstå och bemöta psykisk ohälsa. Vi riktar oss till dig som möter människor i ditt vardagliga yrkesliv. Förstå psykisk ohälsa bättre och få tillgång till praktiska verktyg för bemötande genom att

Föreläsningssäsongen fortsätter

Livia och Henrik höll idag för andra gången en halvdag om substansbruk i samband med de vanligaste psykiatriska tillstånden för personliga ombud i Malmö stad. Föreläsningssäsongen har verkligen varit späckad för Nerv! Undervisning om behandling av ångesttillstånd på universitetet och sex halvdagsseminarieserier för

Stora Likarättsdagarna 2018

Nerv-Henrik föreläste för cirka 300 engagerade deltagare om kartor, värderingar och "existentiell beteendeterapi".  Tusen tack för den här gången! Åhörarkopior finns som utlovat här. Vill du kontakta Henrik med frågor går det bra på henrik@nervimalmo.se  

Vad vi gör med par i terapi – temakväll 22 november

Kom och träffa oss och Maria Burman när vi pratar relationer och visar vad vi gör med par i terapi. Maria är psykolog och medförfattare till Närmare varandra 9 veckor till en starkare parrelation (Natur & Kultur, 2018) samt pionjär inom internetförmedlad integrativ beteendeterapi